خدمات گارانتی گیل لایت شامل:

5 سال گارانتی بدون قید و شرط صفحه لوستر

5 سال گارانتی بدون قید و شرط کریستال

5 سال گارانتی سیستم برقی لوستر

2 سال گارانتی قطعات الکترونیک لوستر

6 ماه گارانتی لامپ